Sixth Party Logistics เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภายใต้ CTW Group ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมากกว่า 21 ปี ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง สอดคล้องต่อธุรกิจทั้งแบบ B2B และ B2C รวมถึงการรองรับลูกค้า e-commerce ที่เติบโตมากยิ่งขึ้น เราพัฒนาเครือข่ายการขนส่งจากประเทศจีน และอำนวยความสะดวกด้านคลังสินค้า สามารถบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า Sixth Party Logistics พร้อมนำเสนอบริการที่หลากหลายด้านการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ การจัดการพิธีการทางศุลกากร และเรายังมุ่งเน้นการพัฒนานระยะยาว ทั้งการจัดซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งและโลจิสติกส์ ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เราคือผู้ให้บริการครบวงจรรวมด้านโลจิสติกส์