โกดังกระจายสินค้าชายแดนเทางบก แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.นครพนม ซึ่งเป็นด่านศุลกากรในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าตามกระบวนการของศุลกากร พร้อมมอ

2021-04-08 12:29:18